GCSE Welsh Second Language videos

Fideos TGAU Cymraeg Ail Iaith i gydfynd â’r llyfr adolygu.

GCSE Welsh Second Language videos to accompany the revision book.

Banio ffonau symudol (Uned 1, tud. 26)

Noson Gyrfaoedd (Tasgau Ychwanegol Uned 1, tud 50)

Pwy neu beth sy’n eich gwylltio chi? (Tasgau Ychwanegol Uned 1, tud 60)